Multistripper DSP 800

kr 359,00

 • Innendørs og utendørs bruk
 • Treverk, metall, stein, sement, keramikk, ikke plast
 • Virker på alle typer maling, olje og lakk – også tokomponent, epoksy og pulverlakk.
 • Fjerner teppelim
 • Gelkonsistens – renner ikke
 • Kraftig og hurtigvirkende: 5-45 minutter virketid
 • Inneholder ikke løsemiddelet diklormetan
 • Krever ingen nøytralisering – ny behandling kan påføres etter 6 timer
Produktnummer: 3016251 Kategorier: , , , , , Stikkord: , ,

Produktbeskrivelse

Multistripper DSP 800 er en kraftig, diklormetan fri multistripper for nær sagt alle overflater. Fjerner alle typer maling og lakk – alkyd, akryl, PU, epoksy, plastisol, pulverlakk... Forenkler slipejobben på oljede overflater og fjerner teppelim. Multistripper er hurtigvirkende, kan brukes på alle overflater (unntatt plast) og etterlater en ren overflate som kan overmales etter kun 6 timer. Inneholder ikke syre, lut eller kaliumkarbonat (pottaske). Mørkner ikke treverket og trenger ikke nøytraliseres.

Etter påføring vil malingen/lakken/oljehinnen begynne å boble ("koke") og du kan enkelt skrape bort med malingsskrape, eller bruke en messing-børste. Flakene du får av

Egenskaper

 • Hurtigvirkende. Klar til bruk.
 • Inneholder ikke diklormetan.
 • Gel-formel. Renner ikke, drypper ikke.
 • Overflaten kan overmales etter 6 timer.
 • Mørkner ikke treverket. Reagerer ikke med treets naturlige oljer (tanniner).

Bruksområder

 • Interiør og eksteriør.
 • Vertikale og horisontale overflater.
 • Kan brukes på treverk, metall (jernholdig og ikke-jernholdig**), stein, betong/sement, keramikk – ikke plast**.
 • Fjerning av teppelim.
 • Kledning, gulv, trapper, skodder, terrasser, gjerder, porter, gitter...
 • Glans-oljede flater (Edelolje, Deksolje D2, Clipper II, Benar Blank) på trebåter som motorkasse, dekk, skrog, innredning

** Se « Begrensninger »

Påføringsverktøy

Syntetisk pensel.
Syntetisk skrubb/børste.
Myk messingbørste.
Skrape

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.
* Vær oppmerksom på våre forhåndsregler ved bruk.
* Samme produsent

God påføringspraksis

Hvis malingen/lakken er i god stand, vil Multi-stripper DSP 800 være mer effektiv hvis overflaten har blitt rispet/slipt først.
Å rispe i malingsoverflaten gjør at de aktive ingrediensene i Multi-stripper DSP 800 kan penetrere lettere ned i underliggende strøk og gjør strippejobben enklere.
Gulvflater som strippes med Multi-stripper DSP 800 kan være glatte. Gå forsiktig.
Dekk til og beskytt alt du ikke ønsker å strippe.
Pass på at arbeidsområdet er godt ventilert.
Bruk kjemisk motstandsdyktige hansker (nitril, neopren, PVA), vernebriller og beskyttende klær.
Åpne flasken forsiktig for å unngå plutselig frigjøring av trykk. Skru korken godt igjen etter bruk.
Ikke lag hull i flasken.
Ristes godt før bruk.
Må ikke påføres på oppvarmet overflate, i direkte sollys eller ved høy temperatur. DSP 800 er svært lettantennelig.

Preparering av overflaten

Fjern løs/flassende maling/lakk.
Børst bort overflatekontaminering dvs. mose, generell smuss etc.

Påføring

Test:
Påfør et jevnt lag Multi-stripper DSP 800, i henhold til malingstypen som skal strippes.
La virke.
Test med en skrape med jevne mellomrom for å se om overflatebehandlingen mykner. Når behandlingen krakelerer eller bobler, blir myk og lett kan fjernes, har man funnet optimal virketid.
Om det ikke er noen forandring etter 45 minutter, påfør igjen og fortsett testen.

Instruksjoner:

Påfør et jevnt lag Multi-stripper DSP 800, i henhold til finish som skal strippes.
La virke i henhold til virketiden i testen.
Fjern Multi-stripper DSP 800 og overflatebehandlingen med en skrape eller skrubb/børste. På fint/sart treverk, bruk en myk messingbørste.

Advarsel: La ikke Multi-stripper DSP 800 tørke under fjerning av akrylmaling, da dette gjør skrubbing og fjerning vanskelig.

Merk:
Multi-stripper DSP 800 er også anbefalt for bruk på overflater behandlet med olje eller voks. Multi-stripper DSP 800 forenkler slipejobben, da sandpapiret ikke tettes av gammel olje/voks.
Multi-stripper DSP 800 kan også brukes til “tørr-stripping”. Påfør Multi-stripper DSP 800 på overflaten som skal strippes og la tørke i 2 til 3 timer før fjerning. Anbefales ikke på treverk.

Advarsel – parafin:
Parafinen i Multi-stripper DSP 800 er som et lokk som unngår at de aktive ingrediensene fordamper. Når DSP 800 har brutt igjennom finish, vil den angripe parafin-laget. Dette kan føre til at parafin-partikler blir liggende igjen på overflaten, noe som kan svekke vedheft og utseende på ny finish. Det er viktig å behandle overflaten i henhold til instruksjoner i avsnittet «Etter stripping».

Dekkevne
1,25 - 4 m2 pr liter.
Faktisk dekkevne vil variere avhengig av type finish og antall strøk som skal fjernes, samt hvor tykt Multi-stripper DSP 800 legges på overflaten.

Etter stripping
Vask overflaten med varmt vann, white spirit, aceton eller slip overflaten med sandpapir (korning 80, 100 eller 120) for å fjerne parafinrester etter strippingen.

Begrensninger

Skal ikke brukes på plast, glassfiber eller liknende overflater – risiko for at overflaten blir skadet eller går i oppløsning.
Unngå forlenget kontakt med aluminiumsoverflater.

Rengjøring av verktøy

Varmt vann eller white spirit.

Lagring

Må ikke utsettes for frost eller høye temperaturer (maks. 30°C). Ekstreme temperaturer kan få flasken til å svelle, uten at dette har noen innvirkning på produktets kvalitet eller effektivitet. Oppbevares kun i originalemballasje.

Generell informasjon

Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at informasjonen gitt i dette tekniske databladet er nøyaktig.
Owatrol International er ikke i stand til å garantere resultatet da vi ikke har kontroll over de forholdene som våre produkter brukes under. For ytterligere råd og informasjon, vennligst kontakt vår tekniske avdeling på epostadressen info@owatrol.com eller den lokale Owatrol Agent for ditt land. Informasjonen ovenfor er korrekt på utstedelsestidspunktet. Alle andre Owatrol-produkter nevnt i dette dokumentet skal brukes i henhold til egne etikettinstruksjoner og teknisk datablad.

Sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad (HMS) tilgjengelig på www.owatrol.com og tekst på emballasjen.
Oppbevares utilgjengelig for barn.