Hvordan behandle sibirsk lerk?

EGENSKAPER

Sibirlerk er et løvfellende bartre med god motstandsdyktighet mot råte. Yteveden er lys i fargen og kjerneveden har en rødbrun til mursteinsrød farge. Yteved kan behandles, men varierer i sitt opptak av behandlingen. Holdbarhet måles i kjerneveden (treets evne til å motstå de elementære og naturlige kreftene og forråtnelse) – moderat holdbarhet. Høvlet treverk har ofte en hard polert hinne (mill glaze).

BEHANDLING:

NYTT TREVERK

Alternativ 1

 • Fjern all støv og skitt
 • Påfør Seasonite
 • Eksponeres for vær og vind i 6-12 måneder.

Alternativ 2

 • Slip med sandpapir korning P80-100
 • Vask med rødsprit for å fjerne sliperester og avfette overflaten
 • Påfør DEKS OLJE D1 og evnt. DEKS OLJE D2

GAMMELT TREVERK

Ubehandlet

 • Vask med NET-TROL
 • La tørke
 • Påfør TEXTROL

Ubehandlet (sterkt forurenset)

 • Rens med TREPREP og nøytraliser med NET-TROL
 • La tørke
 • Påfør TEXTROL

Alternative behandlinger

 • Deks Olje D1 + Edelolje
 • Deks Olje D1 + Deks Olje D2

VEDLIKEHOLD

Tidligere behandlet med Textrol eller Deks Olje D1

 • Vask med NET-TROL
 • La tørke
 • Påfør TEXTROL

Tidligere behandlet med Deks Olje D1 + Edelolje eller Deks Olje D1 + Deks Olje D2

 • Vask med NET-TROL
 • Slip med våtslipepapir korning P320 og bruk Deks Olje D1 som slipevæske
 • Tørk av overskytende D1 og la tørke i 24 timer
 • Påfør 2 nye strøk med Edelolje eller Deks Olje D2 (1 strøk hver dag)